GROWTH TEAM SURVEY                                        GROWTH CULTURE SURVEY

NUDGEit©

HVILKEN KULTUR STYRER RESULTATENE I DIN ORGANISASJON?

Læringsevne, vekst og innovasjon påvirker organisasjonens omstillings- og endringskapasitet - som igjen gir større konkurransekraft og bedre resultater. 

Lederens rolle er kritisk viktig! Hvorvidt lederen i særskilte situasjoner tenderer mot et «Growth» eller et «Fixed» mindset er avgjørende for hvilken kultur som utvikles. 

70 % av årsakene til å kulturen utvikler seg som den gjør, kan henføres til nærmeste leders atferd.

Professor Gøran Ekvall

Please reload

Det kjente sitatet til forfatter og professor Peter Drucker kommer aldri til å gå ut på dato!

Uansett hvor mange strategier, planer, mål og visjoner vi har....om kulturen "vil" noe annet, er det den som vinner.

2 UNIKE, FORSKNINGSBASERTE ANALYSER

Growth Team Survey (GTS©) og Growth Culture Survey (GCS©) er utviklet av NUDGEit, en av våre partnere i kompetansefellesskapet Marshmallow.

 

Med base i solid forskning innen atferdspsykologi og atferdsøkonomi, er analysene utarbeidet for å kartlegge kulturen i virksomheten totalt, eller i enkelte grupper / team.

Vi belyser hvordan vi opplever hverandres atferd, og kartlegger hva som kan være underliggende årsaker til innstilling, ordvalg og oppførsel. Spørsmålene er spesifikt rettet mot situasjoner i daglig kommunikasjon og samhandling som lett kan «vekke" automatiske handlingsmåter.

GROWTH TEAM SURVEY

Forutsetninger for gode beslutninger i team

GROWTH CULTURE SURVEY

Når endring og tilpasning er nødvendig - hva er den typiske reaksjonen blant ledere og medarbeidere?

Analysene har totalt 25 spørsmål, og svarene fremkommer i form av en Growth Index som klart viser hvilke områder som er tilfredsstillende og hvilke som kan utvikles og forbedres.

Status på hvilke tankesett som dominerer i organisasjonen, er starten på å utvikle en Growth Mindset kultur hos ledelse, i team og hos medarbeidere.

Ikke fortell meg hvor talentfull du er. Fortell meg hvor mye du arbeider!

Arthur Rubenstein, en av det 20. århundres største pianovirtuoser.

Please reload

Tror at intelligens, talent og evner er fastsatte egenskaper som vi har fått ved fødselen. Vi har "fått utdelt" en viss mengde, og det er lite vi kan gjøre for å endre vesentlig på dette. En selv-begrensende tankemåte.

Les mer om Fixed mindset her.

​Tror at vi sterkt kan påvirke vår intelligens og evner, og at talent og muligheter kan utvikles og forbedres gjennom lidenskap, riktig trening, utdannelse og standhaftighet. En tankemåte som alltid er på leting etter forbedring, og tar ansvar for egen vekst og utvikling.

Les mer om Growth mindset her.

Organisasjoner som tenderer mot et Growth mindset......

Organisasjoner som tenderer mot et Fixed mindset......

Les mer om Carol Dweck og hennes banebrytende forskning her.

Hvordan måles suksess og fiasko i din organisasjon?  Å oppmuntre til suksess gjennom personlig vekst.

 

Belønnes dere på teamarbeid, innsats, ideer, fremdrift og utvikling - eller er det kun sluttresultatet som gjelder?

Forskning viser at organisasjoner som kun fokuserer på målbaserte resultater, vil skape en  Fixed kultur. Dette kan undertrykke vekst og kvele innovasjon. En Growth kultur derimot vil vesentlig forbedre motivasjon, innsats og skape en positiv holdning til risiko og nye utfordringer.

Microsoft og Google er eksempler på organisasjoner som tar i bruk ny kunnskap basert på Carol Dweck sin forskning på hvordan vi mennesker lærer og opptrer  i en gitt bedriftskultur.

  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle

Think Management AS