Når du "går inn" i et mindset, entrer du en spesiell "tankeverden".

 

 

 

Situasjonsavhengig, vil det mindsettet vi bevisst eller ubevisst velger påvirker hvordan vi forholder oss til oss selv​ og våre omgivelser, ja hvordan vi tenker om alt som er viktig for oss; utdannelse, arbeid og mellommenneskelige forhold.

​​Hvert mindset / hver tankemåte leder til forskjellig adferd, og forskjellige resultater. Det er viktig å gjenkjenne i hvilke SITUASJONER det er fornuftig å tenke på en Growth måte, istedenfor på en Fixed måte. Å ha tilgang til et Growth mindset er en kraftfull mestringsstrategi fordi den er løsningsorientert, beveger deg fremover og bort fra motstanden eller trangen til å "flykte unna" som ligger i et Fixed mindset.

 

Å "koble inn" et Growth mindset viser seg hensiktsmessig når du skal bli bedre eller lære deg helt nye ferdigheter, fordi det påvirker hva du mener om innsats og ytelse, og hvordan du forholder deg til utfordringer og tilbakeslag.

Det er stor forskjell på å tenke "Hva ble mitt resultat?", i stedet for "Hva kan jeg gjøre bedre neste gang?". Det ene dreier seg om hvordan jeg blir vurdert og oppfattet, det andre om hvordan jeg kan lære - som gir bedre resultater i fremtiden.

Når du "er" i et Fixed mindset er hjernen din mest aktiv når du får informasjon om hvor bra du har gjort en oppgave eller en test.

Når du "er" i et Growth mindset er hjernen din mest aktiv når du får informasjon om hva som kan gjøres for å bli bedre.

Think Management AS