Prestasjonsledelse på et nytt nivå

- workshop for atferdsendring

Å skape varig positiv resultatutvikling er en hovedoppgave for alle ledere.

 

Dette krever inspirasjon, egen-motivasjon og selvledelse, samt evne til å påvirke andre til å ønske vekst og utvikling velkommen for å kunne løfte egne og felles prestasjoner.

Denne workshoppen gir deg innsikt i hvordan du som leder kan legge til rette for en kultur som inspirerer til læring og endringskompetanse, og dermed muliggjør ny atferd og sterke, gode vaner - slik at alle presterer bedre.

En smidig, tilpasningsdyktig (agil) lederstil er etterspurt i et marked med stadig nye muligheter og skiftende krav og behov. Det er nødvendig både for å opprettholde et godt prestasjonsnivå hos de aller fleste, og for å fange opp utfordringer, og endre en evt negativ utvikling. 

Innhold / temaer:

ATFERDSØKONOMI

GODE VANER

MENTAL STYRKE

"NUDGING"

 • Å endre atferd betyr å endre omgivelser

 • Gjør det enklere å ta smarte valg, og påvirke ønsket atferd

 • Selvkontroll eller autopilot  -           hva styres du av?

 • Å skape, forsterke og beholde gode vaner

 • 3 steg til varige endringer

 • Nøkkelen til varig prestasjonsforbedring

 • Motivasjon for endring

 • 6 atferdsøkonomiske prinsipper som vil forbedre din arbeidshverdag

 • Hva kjennetegner ditt lederskap? "Growth" eller "fixed" mindset

 • "Deliberate Practice" - "gullstandarden" for eksepsjonelle resultater

FOR DEG SOM:

 • Er leder, og er ansvarlig for å utvikle dine egne og / eller andres prestasjoner.

 • Er ny i lederrollen, eller ønsker å bli leder.

 • Arbeider med HR.

GJENNOMFØRING

Workshop'en gjennomføres over to ganger med 14 dagers mellomrom.

 

Inkludert er boken "Mestringskoden" av Jon Ivar Johansen. Som forberedelse ønsker vi at deltakerne leser et kapittel fra boken og besvarer en mindre refleksjonsoppgave knyttet til dette.

Med en dypere forståelse av hvordan vi tenker, foretrekker, velger og tar beslutninger, vet vi også mer om hvordan vi kan bruke ulike faktorer som påvirker atferd - og dermed resultater! 

Bli med og se hvordan denne viktige forskjellen kan skape bedre resultater for deg selv, og din organisasjon. 

Think Management AS