Atferdsøkonomi og bedriftskultur

- svaret på hvorfor vi velger og gjør som vi gjør

Nøkkelen til effektive endringsprosesser som gir positive og varige resultater ligger i kunnskap om atferdsøkonomi. Retningen bygger på forskning innen økonomi, psykologi, sosiologi, atferdsvitenskap og hjerneforskning.

 

Synet på ledelse og atferd på arbeidsplassen er i forandring. Vi har frem til ganske nylig trodd at bare mennesket fikk kunnskap og hadde vilje til endring, så vil endringene skje. Nyere forskning viser at våre preferanser og valg er mye mer følelsesstyrt enn før antatt, og det faktisk er FØRST følelser, og SÅ tanker som påvirker våre beslutninger og handlinger. 

Hvordan tar vi egentlig beslutninger?

Vi mennesker er "vanedyr", og har bl.a. dype behov for trygghet, frykt for å tape ansikt og ønske om å gå "med flokken". Vi har også en sterk og automatisk trang til å få belønning her og nå, på bekostning av noe som kan være bedre - en gang i fremtiden. 

Vi gjør det vi er vant til å gjøre, og dette forklarer langt på vei hvorfor innarbeidede vaner er så vanskelige å endre og hvorfor endring ikke skjer selv med nye strategier og oppjusterte mål, tilstrekkelig kunnskap og gode intensjoner. 

Forskning på atferd gir verdifull innsikt i hvilke "mentale snarveier" hjernen tar som påvirker våre valg. Fra et taktisk perspektiv kan denne innsikten brukes til å designe "dyttere" (nudges) som påvirker folk til å velge, kjøpe eller dele. På et mer strategisk nivå gjør atferdsvitenskapen det mulig for organisasjoner å utfordre antagelser, identifisere mentale "snarveier" (predisponerte oppfatninger) og generere nye ideer og tjenester. 

 

NÅ KAN DU FÅ VITE HVORFOR - OG GJØRE NOE MED DET!

Forskning viser at de fleste utviklingsprosesser (70 – 90 %) ikke kan dokumentere varig atferdsendring etter 2 år.

 

Noen endringer tar for lang tid - og andre stopper helt opp - til tross for god vilje, nye strategier, oppjusterte mål, motivasjon, kunnskap og gode intensjoner.

Teoretisk kunnskap og kognitiv forståelse til tross...det er likevel i stor grad følelser som er drivstoffet for beslutningstaking og endring.

 

Stadig flere ledere bruker denne innsikten, samt kunnskap om hjerneforskning og atferdsøkonomi  som grunnlag for vekst og utvikling hos enkeltpersoner, i grupper og team og i hele organisasjoner. Dette lærer du om på vår workshop.

    TAR DET TID

 Å GJØRE VIKTIGE

     ENDRINGER

I DIN ORGANISASJON ?

Menneskelig atferd springer ut fra 3 hovedkilder; begjær, følelser og kunnskap.

Platon, filosof ca 400 f.Kr.

Please reload

Et viktig prinsipp i atferdsøkonomi er å ha en bevisbasert tilnærming, hvilket innebærer å teste det vi har ønske om å oppnå. Det betyr at vi ikke iverksetter ledertrening eller endringsprosesser før vi har testet. Vi må vite at veien til målet fungerer i praksis.

Tidligere har vi spurt om "hva det koster", med atferds-økonomien spør vi "hva er det som virker".

Det er en viktig forskjell!

Think Management AS