top of page

Menneskers atferd springer ut fra 3 hovedkilder;

Begjær, følelser og kunnskap

Platon, filosof ca 400 f.Kr.

ATFERDSØKONOMI OG BEDRIFTSKULTUR

- når vi gjør som vi gjør, selv om vi vet bedre

 Vi mennesker liker å tro at vi er ganske rasjonelle og analytiske, og at vi har oversikt over muligheter, valg og beslutninger. At vi går systematisk til verks, henter inn alle relevante opplysninger osv.
Dream on;-) Nyere forskning viser noe helt annet!
 
I boken "Thinking fast and slow" forteller Professor, psykolog og Nobelpris-vinner i økonomi (atferds-økonomi),
Daniel Kahneman om forholdet mellom tanker og følelser; våre rasjonelle og irrasjonelle tendenser.
Mellom vår impuls- og følelses-styrte hverdag, og glimtene med utvist selvkontroll.
Daniel-Kahneman-lite-400x600.jpg
Bok-D.-Kahneman-400x582.jpg
Kahneman viser at vi tenker i ett av to systemer - enten logisk og med full bevisst oppmerksomhet (krever mye energi av hjernen) eller lynraskt, intuitivt, underbevisst og drevet av følelser (hjernen sparer energi ved å "lage" vaner).
 
 
Dette forklarer langt på vei hvorfor vi:
  • Ikke alltid greier å forholde oss til fakta,
  • Som oftest tar beslutninger basert på hva som er best "her og nå",
  • Hater å "tape ansikt", og
  • Går så lett tilbake til "gamlemåten" og ikke holder ut lenge nok for å få til endring i atferd. Til tross for at vi kan være supermotiverte, ha gode intensjoner, klare mål og "perfekte" opplegg for å få det til. 
Book Stack

Atferdsøkonomi er en blanding av økonomi, psykologi, sosiologi, atferdsvitenskap og psykologi

Mer info? Ring Torunn, 911 64 244
 
Vi mennesker er "vanedyr", med dype behov for trygghet, for å gå "med flokken" og for å bli sett, verdsatt, anerkjent og respektert.  

Noe av det aller viktigste vi har lært fra atferdsøkonomien er at vi tar beslutninger som en konsekvens av det miljøet (kulturen) vi er en del av.

Dan Ariely, professor og forfatter

KUNNSKAP OM ATFERDSØKONOMI GJØR

VARIG, POSITIV UTVIKLING MULIG

Å legge til rette for psykologisk trygghet, og muligheten for å bygge en Growth Mindset-kultur og dermed en varig, positiv resultatutvikling - er en hovedoppgave for alle ledere.
 

Dette krever inspirasjon, egen-motivasjon og selvledelse sammen med evnen til å påvirke andre til å ønske vekst og utvikling velkommen for å kunne løfte egne og felles prestasjoner.

 

Med en dypere forståelse av hvordan vi tenker, foretrekker, velger og tar beslutninger,

vet vi også mer om hvordan vi kan bruke ulike faktorer som påvirker atferd - og dermed resultater! 

Tar det (for) lang tid å gjennomføre viktige endringer i ditt team?

Endringsvegring.jpg

Nå kan du få vite hvorfor, og hva du kan gjøre med det!

Forskning viser at de fleste utviklingsprosesser (70 - 90 %) IKKE kan dokumentere varig atferdsendring etter 2 år.
 
Synet på ledelse og atferd på arbeidsplassen er i forandring. Vi har frem til ganske nylig trodd at bare vi fikk nok kunnskap og informasjon, og hadde vilje til endring....så ville endring skje.
 
Nyere forskning viser at våre preferanser og valg er mye mer følelses-styrt enn før antatt, og at det faktisk er FØRST følelser, og SÅ tanker som påvirker våre beslutninger og handlinger.
Nøkkelen til effektive endringsprosesser som gir positive og varige resultater ligger i kunnskap om atferdsøkonomi.
Mer info? Ring Torunn, 911 64 244

Think Management AS

bottom of page