top of page
Image by Prateek Katyal

Coaching

Veiledning

Mentoring

Alle har godt av en time med Torunn!

Ivar Halstvedt, seniorrådgiver og mangeårig kulturleder

Ivar-Halstvedt.png
Hva er coaching?

Coaching er samtaler der du møter en nøytral person uten forutinntatte meninger, og hvor du får ro til å se helhet og tenke langsiktig, og finne styrken i deg selv til å ta beslutninger og nødvendige prioriteringer.

Coachen sitter ikke med svarene og har ikke til hensikt å dvele lenger ved fortiden enn å finne mulige årsaker til hvorfor du tenker og gjør som du gjør, og legge til rette for at du kan bruke, og lære av, tidligere erfaringer.

Agendaen eies av deg som leder. Din coach arbeider ut i fra at enhver kan klare mer, og at ingens fortid kan bestemme hvordan fremtiden kan bli.

Coachens oppgave er å bidra til at lederen utvider sitt potensial og finner svarene og løsningene selv, på en positiv, åpen, dog utfordrende måte som skaper fremgang.

 

Coaching er for for psykisk friske mennesker som ønsker seg en personlig og/eller faglig utvikling for å komme seg ut av en vanskelig situasjon, få større klarhet, ta kontroll, eller komme seg videre. Ta kontakt, for å se hva coaching kan gjøre for deg.

Ledere har mange ulike årsaker til å bruke en coach

- hva kan være din grunn?

  • Et sterkt ønske om - og vilje til - vekst og utvikling personlig så vel som profesjonelt. Executive Coaching gjør prosessen fortere slik at du når resultater på kortere tid.

  • Du håndterer for mange saker på engang, har behov for hurtig å se forskjell på ”viktig” og ”haster” på kort sikt, og hvilke faktorer som påvirker langsiktige resultater.

 

  • Du står ovenfor endring og viktige utfordringer, og vil bli enda mer klar over din egen adferd og hvordan den virker på andre. Du er positiv til å få nye perspektiver, og erfare coachingens reflekterende prosesser for å øke din innsikt.

 

  • Du vet at virkelig fremgang ofte begynner med å gjøre feil, og du er villig til å få tilbakemeldinger og se dine erfaringer i et positivt lys for å lære mer og tilegne deg ny kunnskap – og prestere enda bedre.

 

  • Du vil kjenne på større personlig mestring, finne balanse i lederrollen og ønsker en sparringpartner som utfordrer, inspirerer og støtter deg. Slik at du kan se nye mål og muligheter og ta nye skritt på en kraftfull og effektiv måte. 

Mer info? Ring Torunn, 911 64 244
Les mer om
Executive coaching
Les mer om
Life coaching
Les mer om
Pakker og priser
Slik coacher jeg

Det finnes mange ulike former for samtaler; ansikt-til-ansikt, via telefon eller Skype /Zoom etc.

 

Vi tar utgangspunkt i omstendighetene , hva du ønsker å oppnå - og hva du foretrekker.

 

Den første samtalen setter rammen for resten av samarbeidet, og har som mål å sikre at vi avklarer forventninger og utvikler et godt partnerskap. Samtalen er kostnadsfri, og uforpliktende for begge parter.

 

Jeg forteller om hvordan jeg arbeider, og du kan stille spørsmål. Blir vi enige, utarbeider vi en plan for de videre samtalene.

Som coach gir jeg deg ingen direkte råd, men støtte, min fulle oppmerksomhet og respekt.

Jeg møter deg med "blanke ark", positiv nysgjerrighet og åpent sinn, uten fordommer.

 

Min overbevisning er at med nok tid, refleksjon, trening og utvikling blir du klar over hva som er med viktig og riktig for deg, og finner dine egne løsninger.

 

Jeg er forpliktet til å være med i din personlige utvikling, og alt vi snakker om er selvfølgelig 100 % konfidensielt.

 

I våre samtaler får du de "friminuttene" du trenger til å snakke om dine tanker, ønsker og følelser - og mulighet til å se din situasjon i et større bilde, og med flere perspektiv.

Min virksomhet er bygget på integritet, tillit og ærlighet.

Torunn%20sitte_edited.jpg
Erickson coaching.jpg

Min coaching bygger på ICF, International Coaching Federation (ICF) og Erickson Coaching Nordic's (Erickson Coaching) prinsipper om en "100 % kundefokusert, konfidensiell samtale med varig effekt, der samtalepartneren (kunden) eier alle mål, delmål og formål".

 

Dette er hva Erickson Coaching Nordic legger i coach-spesifikk coaching og er praktisering av ICFs kjernekompetanser

 

Denne type coaching fører til en forandringsprosess hvor den enkelte er ansvarlig for sin egen utvikling og suksess. Typisk for resultatet av våre samtaler er positive følelser og mulighetstenkning, men hovedfokus ligger likevel på å utvikle strategier for gode endringer i ditt arbeids- eller privatliv.

ICF image.gif
Les mer om
Executive coaching
Les mer om
Life coaching
Les mer om
Pakker og priser
Mer info? Ring Torunn, 911 64 244

Think Management AS

bottom of page