top of page

FRA DER DU ER - TIL DIT DU VIL!

Lyst på en uforpliktende mulighetssamtale?

 

Send oss en melding nå!

Kaffen står klar - og vi gleder oss til å snakke med deg!

Success! Message received.

Torunn Ødegård

Torunn eier Think Mindset og Think Management AS. Med over 30 års erfaring med eget firma, er hun en erfaren, strukturert og fleksibel foredragsholder, fasilitator, ICF sertifisert coach, veileder og mentor.

Hun arbeider  for - og med - enkeltpersoner og grupper som ønsker styrke, vekst og utvikling, eller som står i endringsprosesser og opplever nye og skiftende krav til egen (arbeids)hverdag.  Utdrag fra kundeliste. Referanser.

Torunns arbeid med vekst og utvikling for enkeltpersoner er forsknings- og evidensbasert. Hun bruker en atferdsøkonomisk og praksisrelevant tilnærming med tilhørende verktøy.

 

Sammen med implementering av Growth Mindset-kultur hos ledere og team, er dette fundamentet i hennes bistand. 

Bilde 1 Moment.jpg

Torunn bruker sine gode, mellommenneskelige ferdigheter i strukturerte og målfokuserte leveranser. 

 

Tydelig, klar, løsningsorientert og energisk, avslappet og inkluderende, alltid med et smil og glimt i øyet. 

 

911 64 244

Ellen Gjerde

Ellens lange og brede erfaring fra operativ ledelse og konsulentvirksomhet gir henne særskilt kompetanse innen kultur, kulturforståelse og kommunikasjon.

 

911 05 952

Ellen.jpg

Ellen eier SimOptima, og er fasilitator, coach, rådgiver, trener og prosjektleder med mange års erfaring innen HR, ledelse, organisasjonsutvikling og beredskap nasjonalt og internasjonalt. Hun har kunder i privat og offentlig sektor.

Hennes hovedfokus er utvikling og fasilitering av prosesser for læring, kulturforståelse og endring i organisasjoner for å sikre reell implementering av planer og strategier.

 

Det gjøres ved bruk av et vel utprøvd konsept som sikrer handlingskompetanse, mestringsevne og -vilje på alle nivå i organisasjonen.

 

Gjennom trening av interne ressurser utvikler organisasjonen mulighet til å vedlikeholde sin handlings- og mestringskompetanse.

Gradient
VANT JEG?    TAPTE JEG?    BLE JEG BEST?   Dette er alle feil spørsmål!
- De riktige spørsmålene er:
 
GJORDE JEG DET BESTE JEG KUNNE?
UTNYTTET OG UTVIKLET JEG MITT POTENSIAL?
HVA MER KUNNE JEG GJORT?

Ved å flytte mentale grenser, få nye perspektiver og sterkere tro på egne og andres muligheter bidrar vi til at du får innsikt, energi og pågangsmot til å nå dine mål.

 

La oss bidra til at du gjør det beste du kan - og at du ikke glemmer at det er mulig å bli bedre!

Think Management AS

bottom of page