"Se for deg at hjernen din lager nye forbindelser hver gang du møter en utfordringer og lærer. Fortsett slik, fortsett videre".                – Carol Dweck

Carol Dweck's "mindsets"

​Professor i psykologi ved universitetet i Stanford. Psykolog,  en av verdens ledende forskere innenfor personlighets-psykologi, sosialpsykologi og utviklingspsykologi med over 30 års forskning innen motivasjon og intelligens.

Carol Dweck's arbeid avdekker bl.a. at det vi tenker om vår egen intelligens i stor grad bestemmer hvordan den utvikles.

Dette er vanskelig - dette er gøy!

Carol Dweck, Professor Stanford University

Please reload

Resultatene vi oppnår kan spores tilbake til vår oppfatning om talent, intelligens, personlighetstrekk og evner.  Dette påvirker hvordan vi tolker det som skjer og hva vi gjør med det. Dette kommer tydelig frem i:

 

  • Hvordan vi reagerer på endringer, usikkerhet, utfordringer og motgang

  • Vår oppfatning av det å gjøre feil

  • Vårt syn på innsats og læring

  • Om vi gjør oss nytte av tilbakemeldinger og andre personers suksess

  • Troen på om vi har det som skal til for å bli bedre

Hun inndeler disse tilnærmingene i to grupper; “Fixed Mindset” og  “Growth Mindset”, og identi-fiseer hvordan vi mennesker bruker våre mindset som en guide til atferd, som igjen påvirker læring og suksess.

Carol Dweck: "The Growth Mindset" hos Google

Carol Dweck: "Kraften som ligger i at du tror du kan bli bedre"   TED Talk

Think Management AS