top of page

"Se for deg at hjernen din lager nye forbindelser hver gang du møter en utfordring og lærer".

"Fortsett slik, fortsett videre".

Carol Dweck.jpeg
Growth og Fixed Mindset

Professor i psykologi ved University of Standford, Carol Dweck, er en av verdens ledende forskere innenfor personlighets-psykologi, sosialpsykologi og utviklingspsykologi, motivasjon og intelligens.

Carol Dweck er opphavskvinnen til modellen "Growth og Fixed Mindset" (noen bruker begrepene "utviklende og låst tenkesett"). Hennes arbeid belyser en av de mest vesentlige årsaker til at noen mennesker lykkes og hvordan man best mulig kan fremme og oppmuntre til læring, mestring og måloppnåelse.

 

Dette påvirker hvordan vi arbeider sammen, hvordan vi lærer og hvordan vi har det i våre mellommenneskelige forhold.

Professor Dweck startet sin karriere som lærer og observerte tidlig at elever som tilsynelatende hadde samme utgangspunkt, reagerte svært forskjellig når de fikk dårlige resultater på prøver.

Noen elever gjorde aktive endringer for å få det bedre til neste gang; sove mer, lese mer, spørre noen, gjøre flere oppgaver osv. Mens andre ble deprimerte, forsøkte MINDRE enn før og valgte heller lettere oppgaver, eller jukset om de fikk anledning til det, ved neste prøve.

 

Dweck trakk den konklusjonen at bare TANKEN på å misforstå, feile, få en dårlig karakter og dermed fremstå som ikke så smart, brakte frem to høyst ulike former for atferd hos elevene. 

Med utgangspunkt i den ulike atferden, ønsket Dweck å finne ut av hva som egentlig motiverte elevene, hva de sa til seg selv (altså selvsnakket deres) og om det var mulig å konkretisere en type tenkesett av svarene.

 

Dweck fant ikke ett, men to tenkesett, og slik startet hennes verdenskjente forskning på de to 2 ulike og grunnleggende tenkesettene som bla. påvirker hvordan du kommuniserer, leder, håndterer utfordringer, er utholdende, og om du lærer av feil.

"Dette er vanskelig, dette er gøy!"

Carol Dweck

Carol Dweck: "Kraften som ligger i at du tror du kan bli bedre"   TED Talk

Når du "er" i et Fixed mindset er hjernen din mest aktiv når du får informasjon om hvor bra du har gjort en oppgave eller en test.

Når du "er" i et Growth mindset er hjernen din mest aktiv når du får informasjon om hva som kan gjøres for å bli bedre.

Mer info? Ring Torunn, 911 64 244

​2 mindset - 2 "verdener"

Når du "går inn" i et mindset, entrer du en spesiell "tankeverden".

 

 

 

Situasjonsavhengig, vil det tenkesettet vi bevisst eller ubevisst velger påvirker hvordan vi forholder oss til oss selv​ og våre omgivelser.

​​Hvert mindset leder til forskjellig adferd, og forskjellige resultater. Det er viktig å gjenkjenne i hvilke SITUASJONER det er fornuftig å tenke på en Growth måte, istedenfor på en Fixed måte. Å ha tilgang til et Growth mindset er en kraftfull mestringsstrategi fordi den er løsnings-orientert, beveger deg fremover og bort fra motstand eller trangen til å "flykte unna".

 

Vår oppfatning av egen og andres evner og ressurser påvirker hvordan vi tolker det som skjer rundt oss, og hva vi gjør med det. Å "koble inn" et Growth mindset viser seg hensiktsmessig når du skal bli bedre eller lære deg helt nye ferdigheter, fordi det påvirker hva du mener om innsats, ytelse og læring, og hvordan du forholder deg til utfordringer og tilbakeslag.

Dette kommer tydelig frem i:

  • Hvordan vi reagerer på endringer og usikkerhet

  • Vår oppfatning av det å gjøre feil

  • Om vi gjør oss nytte av tilbakemeldinger

  • Hvordan vi reagerer når andre har suksess

  • Troen på om vi har det som skal til for å bli bedre

Det er stor forskjell på å tenke "Hva ble mitt resultat?", i stedet for "Hva kan jeg gjøre bedre neste gang?"

Det ene dreier seg om hvordan jeg blir vurdert og oppfattet, det andre om hvordan jeg kan lære - som gir bedre resultater i fremtiden.

Carol Dweck: "The Growth Mindset" hos Google

Dwecks arbeid avdekker bl.a. at det vi TENKER om vår egen intelligens i stor  grad bestemmer hvordan den utvikles, og at resultatene vi oppnår kan spores tilbake til vår oppfatning om talent, intelligens, personlighetstrekk og evner. 

Think Management AS

bottom of page