SUKSESS PÅ AUTOPILOT

- å velge å ha tro på evnen til forbedring! 

Du må TRO på at du - eller andre - kan bli bedre før du starter, ellers er det ingen hensikt i å begynne med utvikling.                

 TROEN på at kvaliteter kan endres og at vi kan utvikle vår intelligens og evner, gjør at folk tar utfordringer, arbeider hardere og mer effektivt, lærer av feil, kan glede seg over andres suksess -  og holder ut i motgang!

Det handler ikke om hvor god du er, men om hvor god du har tenkt å bli!

Paul Arden, Creative Director of Saatchi & Saatchi

Please reload

HVA ER DITT "LEDERSKAPS-MINDSET"?

Hvilke tanker - bevisste og ubevisste - har du om deg selv, og dine evner som driver hvordan du er som leder?

Våre indre oppfatninger og overbevisninger er ofte ukjente for oss fordi de ligger i vår underbevissthet. Likevel er de svært viktige fordi de påvirker måten vi tilnærmer oss andre mennesker, situasjoner, muligheter og risikoer. Kort sagt, er vår tankemåte en viktig faktor når det gjelder kvaliteten på vårt lederskap - og likevel er vi ofte lite bevisste på hva vi konkret tenker, og hvorfor.

 Uansett om alt går etter planen, eller du virkelig må "trå til" og hente ut det beste du har...hva er din grunnleggende innstilling (mindset) til din egen og andres kapasitet, talent og ressurser - og dermed muligheter og resultater?

 

Nyere forskning sier intelligens og evner ikke er statiske. Følgelig vil ledere som muliggjør læring og oppmuntrer andre til å tro på seg selv, vil skape engasjerte organisasjoner, team og grupper som trives med vekst og positive resultater. Slik blir Growth mindset utviklet. 

Hva betyr denne innsikten for ditt lederskap? Les Harvard Business Review "Hvordan bedrifter kan tjene på et"Growth Mindset". (Hint: ord som pålitelig, forpliktelse og innovasjon, brukes).

Å SKAPE EN GROWTH MINDSET ORGANISASJON

Hvordan måles suksess og fiasko i din bedrift? Belønnes ansatte basert på innsats, ideer og hvor mye de oppnår, eller primært kun ved resultatoppnåelse?

Stadig flere organisasjoner innser at et Growth mindset er essensielt for å utvikle en innovativ, motstandsdyktig og suksessfull drift. Dette er viktig dersom organisasjonen ønsker å være smidig, nytenktende og attraktiv ovenfor kunder med stadig nye behov.

Dersom din organisasjon ønsker å implementere et Growth mindset, er det opp til ledelsen å være pådrivere for endringen og synliggjøre den ved å være synlig opptatt av kontinuerlig læring, aksept av feil og et generelt fokus på å få mest mulig ut av de ansattes potensial.

 

Fokus på mindset kan også spille inn ved ansettelser. En leder med et Gorwth mindset vil først se inn i egen organisasjon etter folk som er entusiastiske, lidenskapelig opptatt av å lære, villige til å feile og åpne for forbedring gjennom sine feil

Å være oppmerksom på kapasiteten på vekst i et team kan være nøkkelen til betydelige fordeler i stedet for å kun ha fokus på det eksisterende kunnskapsnivået.

LEDEREN - EN KULTURELL ARKITEKT

Alt lederen og organisasjonen er fokusert på og verdsetter over tid - skaper kultur. "Slik vi gjør det her hos oss" er et ofte sitert utsagn når kulturen forklares og implementeres til nye medarbeidere. Over tid blir kulturen en "sannhet"som skjelden motsies eller utfordres.

Som leder er du organisasjonens viktigste kulturskaper og -bærer, og over tid blir kulturen et speilbilde av dine preferanser, stil og adferd.

 

Din tro på noens evne til forandring har direkte innvirknig på hvordan, og om du velger å motivere dem og oppmuntre dem til å teste ut nye måter å lære på, være utholdende og lære både gjennom suksess og fiasko.

 

Lederskap handler om å være villig til å vokse og endre seg, og å hjelpe andre til å gjøre det samme...og slik utføres et Growth mindset.

 

Som en leder med et Growth mindset er du interessert i nettopp det å lære, verdsetter selve læringsopplevelsen og gir ikke opp når forholdene blir vanskelige fordi du tror at dette er den beste måten du selv og medarbeiderne kan utvikle dere.

Du har fremdeles fokus på sluttresultatene, men er like opptatt av de overbevisninger og den praksis som er nødvendig for å tørre å strekke seg, prøve, lære og vokse for å nå de ønskede resultatene.

Think Management AS