top of page
Image by Headway

Hvordan måles og belønnes suksess i ditt team?

Basert på innsats, nye ideer og hva dere lærer underveis, eller kun ved resultatoppnåelse?

Growth Mindset muliggjør læring og smidig endring

Læring og utvikling er en viktig suksessfaktor for teamet. For å sikre engasjement fra medlemmene, øke prestasjon og tilfredshet på jobb, skape innovasjon, og for å beholde og videreutvikle kunnskap.

Flere og flere teamledere har fokus på å skape og utvikle et innovativt, smidig og motstandsdyktig team, og innser at psykologisk trygghet og en Growth Mindset-kultur er nødvendige for å lykkes.

Slik kan teamet møte interne og eksterne kunder som har nye og skiftende behov, ta på seg utfordringer de kan lære av, finne mer effektive måter for forbedring, og fortsette selv om de møter tilbakeslag.

Forskning over flere tiår har vist at en Growth Mindset kultur bidrar til store gevinster på individ,- team- og organisasjonsnivå.

 

Et Growth Mindset gir rom for kontinuerlig utvikling, og team som bevisst arbeider gjennom et Growth Mindset er mer sannsynlig til å være positive til utfordringer og være mer utholdende.

Å SKAPE ET GROWTH MINDSET TEAM

Når et Growth Mindset er fundamentet for ditt teams suksess, er det din oppgave som leder å være pådriver for endring og utvikling. 

Det må SYNES at du er opptatt av kontinuerlig læring, at du aksepterer at feil kan gjøres, og at du vil utvikle alles potensial.

Oppmerksomhet rettet mot mulighet for vekst i teamet vil gi deg betydelige fordeler fremfor kun å ha fokus på hva folk kan og gjør i dag.

Vil du vite mer? Les om Intro-workshop til Growth Mindset, her.

Et team er ikke en gruppe med folk som arbeider sammen. Et team er en gruppe med folk som stoler på hverandre.

Simon Sinek, forfatter og foredragsholder

Growth Mindset-kultur garanterer læring i prosjekter og team

Som prosjekt- eller teamleder kan du alltids svare på spørsmål som «hvordan sørger du får at vi holder oss innenfor budsjettet?» eller «hvordan kontrollerer du for prosjektrisiko?».

 

Det kan være mer utfordrende å svare på «hvordan sørger du for effektiv læring i prosjektet?»

brainstorming

Et Growth Mindset-team arbeider i et miljø der læring er en av hovedoppgavene til teamet, ikke et resultat av det, og hvor kreativitet, intelligens og ferdigheter utvikles bevist gjennom arbeidsoppgavene, ikke fremstilles som en forutsetning for å kunne utføre dem. 

Det betyr, f.eks. at prosjektets medlemmer er valgt ut i fra hva de kan lære gjennom prosjektet, ikke bare ut i fra hva de allerede kan. 

Mer info? Ring Torunn, 911 64 244

Et Growth Mindset-team arbeider i et miljø der læring er en av hovedoppgavene til teamet, ikke et resultat av det, og hvor kreativitet, intelligens og ferdigheter utvikles bevist gjennom arbeidsoppgavene, ikke fremstilles som en forutsetning for å kunne utføre dem. 

Det betyr, f.eks. at prosjektets medlemmer er valgt ut i fra hva de kan lære gjennom prosjektet,

ikke bare ut i fra hva de allerede kan. 

Eks på lederatferd som skaper en Growth Mindset-kultur

  • "Growth feedback"; å bevisst bruke ord som inspirerer til læring, utvikling og tilpasning hos andre. Fokus på fremgang, i tillegg til sluttresultater.

F.eks: Her har vi arbeidet hårdt med å forbedre dialogen med kunden. Det kan vi se fordi vi har ikke så mange misforståelser og klager som vi hadde i fjor.

Forskning viser at når folk får sine prestasjoner sammenlignet med andres, har de større sannsynlighet for å utvikle et Fixed Mindset, forutsatt at målet med sammenligningen var å vise hvor gode de var.


Når en ytelsen sammenlignes med tidligere prestasjoner, er det mer sannsynlig at de bruker et Growth Mindset, når formålet med tilbakemeldingen er utvikling. Ikke bare blir prestasjonene bedre, men det frembringer også bedre løsninger på problemer.

 

 

Reklamer Diskutere Prosjekt

  • Rekruttering av medlemmer som er entusiastiske, ikke redde for å feile og åpne for læring og forbedring fra feilene de gjør. 

  • "Growth-mål"; Mål som understreker prosessen som er nødvendig for at de skal kunne oppnås.

F.eks: Vi skal få en bedre tilbakemelding fra kunden ved neste måling, slik at vi trygt kan gå videre i neste fase i prosjektet.

  • "Growth-målinger"; å bruke en systematikk som viser læringsutvikling i tillegg til andre milepæler. i prosjektet.

  • "Growth-belønninger"; positive markeringer basert på vekst og utvikling i tillegg til faktiske resultater i kroner eller prosenter.

 

Peter Heslin.jpg

Ansatte motsetter seg følelsen av å ikke få støtte, og ikke føle seg verdsatt. Tenk deg hvor frustrerende det må være å bli ledet av en som ikke har tro på ditt potensial for forbedring eller utvikling i din karriere?

Peter Heslin, professor ved The Austalian School of Business

Prosjektet som læringsarena

Forretnings teamet

Team med fokus på medlemmenes kapasitet for utvikling oppnår store konkurransefordeler!

  • Et prosjekt er en midlertidig begrenset arbeids-arena med spesifikke mål og leveranser, og kan derfor enkelt tilrettelegges for læring. 

  • Teammøtene kan være en effektivt læringsarena for utvikling av hvert enkelt medlem, teamet som enhet, og dermed sikre organisasjonslæring.

  • Behov for økonomisk investering for læring og utvikling er begrenset, og feil / læringsmuligheter vil ikke nødvendigvis skade selskapet økonomiske bærekraft.

  • Medlemmene, under ledelse av teamlederen, kan selv sette rammene for hvordan de skal nå prosjektmålene, og dette gir rom for å inkludere læring og trening.

  • Prosjektet opererer i en bredere organisatorisk setting, og kan brukes som verktøy for å gi verdi til kundene, samtidig som det gir læringsmuligheter på arbeidsplassen for medlemmene.

Mer info? Ring Torunn, 911 64 244

Think Management AS

bottom of page