SUKSESS WORKSHOPS

- slipp løs ditt potensial!

Om Mindsets, muligheter og organisasjonskultur

Hvorfor har noen suksess, mens andre med samme ressurser og utgangspunkt  - såvidt blir gode nok?

Hvorfor gjør noen hva som helst for å unngå og feile, men andre ønsker erfaringen velkommen som en mulighet til å lære mer?

Talent?  Flaks?  Intelligens? En gudegave?

Svaret får du i våre workshops Growth Mindset for ledere og Growth Mindset for team; for alle som vil optimalisere læringsevne, ytelse og personlig utvikling!

For deg som:

 • Er erfaren eller ny i lederrollen, arbeider som veileder, rådgiver eller i HR, er tillitsvalgt eller medarbeider uansett fagområde.

 • Vil ha en uvurderlig innsikt og kunnskap i en tid med krav til vekst, utvikling og endringskompetanse.

FORMAT:

1/2, 1 eller 2 dagers tilpasset workshop. Fullt program eller dypdykk i utvalgte områder. Relevant teori, øvelser, erfaringsutveksling og diskusjon. 

Leveres også som foredrag, teamcoaching eller individuell coaching.

 Alle våre treninger gir deg mulighet til å:

 • Identifisere ditt eget tankesett og se hvordan det påvirker deg - profesjonelt og privat.

 • Bli trygg i å forståelsen av forskjellen mellom et "Fixed" og et "Growth" Mindset og virkningen de har på motstand og motivasjon.

 • Finne ut av hvordan ulike tankesett fungerer, hva ros betyr og hvilken konsekvens det har at vi setter "merkelapper" på hverandre.

 • Verdien som ligger i å utvikle og bruke et "Growth Mindset".

 • Se at små endringer i tankesett, språk og tilbakemeldinger kan få store, positive konsekvenser.

Growth Mindset for ledere

I denne workshop'en lærer du å gjenkjenne og å utvikle tankesett. Dette er viktig dersom organisasjonen skal bli mer innovativ, være positiv til endringer og tilby et engasjerende miljø for medarbeiderne. Det gjør at ledere kan bygge sterkere team med en "mulighetsholdning", og dermed hjelpe de ansatte i sin egen utvikling. 

Å arbeide i miljøer med ulike personligheter og tenkemåter kan være utfordrende, spesielt når lederens rolle er å utvikle og positivt utfordre. Det er nødvendig med sosial bevissthet og nok følsomhet når du vil ha effektive, og noen ganger svært direkte samtaler. Alle ledere har behov for gode teknikker som fremmer vekst og utvikling, og denne treningen vil forsterke din kommunikasjonsevne. 

Formålet med samlingene er å introdusere deg  til praktiske verktøy bygget på Growth Mindset teorien, slik at du kan:

 • Bevisstgjøre deg din egen kommunikasjonsstil, og bevisst kommunisere mer positivt.

 • Tilrettelegge for å lærings- og vekstkultur slik at du kan coache og utvikle team og bruke et Growth Mindset-språk.

 • Skape en kultur der enkeltpersoner fortsetter å gjøre en innsats for å bli bedre,  har tillit til at de kan få og gi tilbakemeldinger på en måte som fremmer utvikling og vekst og kan lære av feil på en positiv måte.

Etter samlingen vil du bl.a. kunne:

 • Vite hvordan du kan bruke språk og atferd på en positiv måte for å påvirke andre.

 • Se når ordvalg og et Fixed tankesett står i veien for å gi eller motta effektive tilbakemeldinger.

 • Skape et Growth Mindset kultur via samtaler og tilbakemeldinger.

 • Tilpasse og utvikle din egen kommunikasjon og tankesett for bedre relasjonsbygging.

 • Ha et nytt perspektiv på det å gjøre feil.

 • Ta grep for å øke tillit, selvtillit og engasjement i teamet, redusere skyldfølelser og "frykt" og lage et miljø som oppmuntrer til høy innsats, kreativ tenkning utenfor komfortsonen og bedre problemløsning

 • Tørre å be om kritiske tilbakemeldinger - og å få andre til å gjøre det samme.

Growth Mindset for grupper og team

Å utvikle et Growth Mindset høyner standarden på arbeidsplassen og gjør den til et hyggeligere sted å være. Hjerneforskning forteller oss at utvikling er mulig langt ut over det vi tidligere har trodd, og at intelligens og evner ikke er "faste" kvaliteter.

En Growth Mindset kultur blir utviklet ved at vi først forstår mer om hjernen og hvordan den fungerer. Dette hjelper oss å øke vår kapasitet og ta i bruk vårt potensial. Growth Mindset prinsipper viser hvordan grupper og team kan få en kontinuerlig utvikling. Samtidig utvikles bevissthet om hvordan individuelle og gruppe situasjoner påvirker utvikling og evne hos andre.

Etter samlingen vil du bl.a. kunne:

 • Forstå bedre ditt eget tankesett, og hvordan du kan frigjøre blokkeringer og potensial.

 • Ha innsikt i ny hjerneforskning og hvordan du kan styrke hjernens læringskraft og din selvkontroll.

 • Vite mer om hvordan du kan håndtere gruppens eller teamets lærings- og utviklingsprosess.

 • Starte med at både individer, grupper og team kan bruke et språk som forbedrer et Growth Mindset.

 • Ha utviklet ferdigheter slik at du bedre kan gi og motta tilbakemeldinger i  gruppen / teamet på en måte som oppmuntrer til læring og utvikling.

Formålet med samlingene er å introdusere deg  til praktiske verktøy bygget på Growth Mindset teorien, slik at du kan:

 • Stille kritiske spørsmål til mytene om evner og intelligens.

 • Forbedre tenke ferdigheter som kan brukes til å fremme læring og engasjement på alle områder og nivåer.

 • Utforske teori og praktisk anvendelse av å utvikle et Growth Mindset.

 • Utvikle verktøy som gjør at gruppen eller teamet kan tenke annerledes og være mer åpen og mottakelig for nye utviklingsområder.

 • Identifisere områder for personlig utvikling, og dermed et økt bidrag til organisasjonen.

 • Bevisstgjøre ubevisst atferd, og språket som bygger opp under den.

FRA INNHOLDET:

 • Hva er et Growth mindset? Og hva er det ikke?

 • Growth mindset teorien - hvorfor den ble utviklet og hvorfor den er viktig for medarbeidere og organisasjoner

 • Fixed og Growth mindset tankeprosesser

 • Effekten et Fixed mindset har på innsats

 • Forventningens kraft

 • Å gjøre feil - starten på all læring

 • Magien i ordet "enda"

 • Selvsnakk med kvalitet - språkets makt; hva bringer frem et Growth mindset?

 • Hvordan bruke psykologien fra teorien om et Growth mindset til nytte for deg selv og andre

 • Hjernens utvikling, hjerneforskning og Growth mindset

 • Eksempler, tips og råd 

 • Gode Growth mindset-verktøy og strategier til bruk for å utvikle dine evner, holdninger til og tilnærming til utfordringer

 • Praktiske øvelser / Growth mindset teknikker for å nå dine viktigste mål

 • Hvordan ta i bruk et Growth mindset for forbedret ytelse, individuelt, for teamet eller organisasjonen

 • Growth kultur på arbeidsplassen

 • Hvordan ledere utvikler arbeidsplasskultur

 • Hva kan en arbeidsplass gjøre for å utvikle en Growth kultur hos sine ansatte?

 • Hvordan kan du oppmuntre til utvikling av et Growth Mindset i organisasjonen?

Think Management AS