top of page
Forretningsmøte

Intro - WORKSHOP

Growth Mindset

Slipp løs teamets potensial!

Om Mindsets, muligheter og organisasjonskultur

Hvorfor har noen suksess, mens andre med samme ressurser og utgangspunkt  - såvidt blir gode nok?

Hvorfor gjør noen hva som helst for å unngå og feile, men andre ønsker erfaringen velkommen som en mulighet til å lære mer?  Talent?  Flaks?  Intelligens?  En nådegave?

Svaret får du i vår Growth Mindset Intro-workshop; 

for alle som vil optimalisere læringsevne, ytelse og personlig utvikling!

For deg som

 • Er erfaren eller ny i lederrollen, arbeider som veileder, rådgiver eller i HR, er tillitsvalgt eller medarbeider uansett fagområde.

 • Vil ha en uvurderlig innsikt og kunnskap i en tid med krav til vekst, utvikling og endringskompetanse.

Format

 • 1/2 dag, bedriftsintern tilpasset workshop. Relevant teori, øvelser, erfaringsutveksling og diskusjon. Kr. 12.500.-

 • Boken "Endringskoden" av Jon Ivar Johansen. Som forberedelse ønsker vi at deltagerne leser et kapittel om Growth Mindset fra boken, og besvarer en mindre refleksjonsoppgave knyttet til dette (antall prises separat) Les Del 1, gratis, her.

 • ​Leveres også som foredrag, innspill til teamcoaching eller til individuell coaching (prises separat)

Tankesett påvirker resultater

Endringskompetanse og -kapasitet er viktigere enn noen gang for enkeltpersoner og organisasjoner.

 

Forskning viser oss at hjernen er formbar, og at det er sterk sammenheng mellom hva vi TROR om vår egen mulighet til å mestre, endre og utvikle - og hva vi faktisk får til.

På Intro-workshop får du: 

 • Mulighet til å identifisere ditt eget tankesett og se hvordan det påvirker deg - profesjonelt og privat.

 • Bli trygg i å forståelsen av forskjellen mellom et "Fixed" og et "Growth" Mindset og virkningen de har på motstand og motivasjon.

 • Sett at små endringer i tankesett, språk og tilbakemeldinger kan få store, positive konsekvenser.

Grip sjansen!

Lær, og bli bedre!

Takk for innsendingen din!

Trygt Businesswoman

For lederen

Å arbeide i miljøer med ulike personligheter og tenkemåter kan oppleves vanskelig, spesielt når lederens rolle er å utvikle og positivt utfordre teamet til stadig bedre prestasjoner og samtidig tilby et engasjerende miljø for medarbeiderne.

 

Sosial bevissthet og nok følsomhet er nødvendig for å ta effektive, og noen ganger svært direkte samtaler. Alle ledere har behov for gode teknikker som fremmer vekst og utvikling, og på denne samlingen fokuserer vi på områder der det er viktig med god og trygg kommunikasjon. 

Formålet er å introdusere lederen til informasjon, innsikt og til praktiske verktøy bygget på Growth Mindset teorien, for å utvikle en læringsvillig og innovativ teamkultur som er positiv til nødvendige endringer. Det betyr bl.a. å:

 • Kunne gjenkjenne, og utvikle et tenkesett.

 • Bevisstgjøre egen kommunikasjons-stil, og vite hva som må til for å kommunisere mer positivt. 

 • Tilrettelegge for en lærings- og vekstkultur slik at lederen kan coache og utvikle teamet, med en "mulighetsholdning", og dermed hjelpe de ansatte i sin egen utvikling. 

 • Reflektere over hvordan man kan skape et miljø der enkeltpersoner fortsetter å gjøre en innsats for å bli bedre, har tillit til at de kan få og gi tilbakemeldinger på en måte som fremmer utvikling og vekst, og kan lære av feil på en positiv måte.​

For teamet

Å arbeide gjennom et Growth Mindset høyner standarden på teamet og gjør det til et mer interessant arbeidssted. Team som bevisst velger et Growth mindset vil høyst sannsynlig håndtere utfordringer bedre, og være mer utholdende.

En teamkultur som kjennetegnes av et Growth Mindset vil først kunne utvikles med økt felles forståelse av hjernen og hvordan den egentlig fungerer. Hjerneforskningen forteller oss at læring, vekst og utvikling er  mulig langt ut over det vi tidligere har trodd, og at intelligens og evner ikke er "faste" kvaliteter.  

 

Dette hjelper teamet til å ta i bruk flere ressurser, øke kapasiteten og bruke, og stadig utvide sitt potensial. Growth Mindset prinsipper viser hvordan grupper og team kan få en kontinuerlig utvikling.

 

Samtidig utvikles bevissthet om hvordan individuelle og gruppe situasjoner påvirker utvikling og evne hos andre.

Formålet er å introdusere teamet til informasjon, innsikt og til praktiske verktøy bygget på

Growth Mindset teorien, slik at det kan:

 • Stille kritiske spørsmål til mytene om evner og intelligens.

 • Forbedre tenke ferdigheter som kan brukes til å fremme læring og engasjement på alle områder og nivåer.

 • Utforske teori og praktisk anvendelse av å utvikle et Growth Mindset.

 • Utvikle verktøy som gjør at gruppen eller teamet kan tenke annerledes og være mer åpen og mottakelig for nye utviklingsområder.

 • Identifisere områder for personlig utvikling, og dermed et økt bidrag til organisasjonen.

 • Bevisstgjøre ubevisst atferd, og språket som bygger opp under den.

Image by John Schnobrich

Grip sjansen!

Lær, og bli bedre!

Takk for innsendingen din!

Med innsikt, kunnskap og erfaring med Growth Mindset vil leder og team bl.a. kunne:

 • Vite hvordan bruk av språk og atferd på en positiv måte for å påvirke andre.

 • Se når ordvalg og et Fixed tankesett står i veien for å gi eller motta effektive tilbakemeldinger.

 • Skape en Growth Mindset kultur via samtaler og tilbakemeldinger.

 • Tilpasse og utvikle egen kommunikasjon og tankesett for bedre relasjonsbygging.

 • Ha et nytt perspektiv på det å gjøre feil.

 • Ta grep for å øke tillit, selvtillit og engasjement i teamet, redusere skyldfølelser og "frykt" og lage et miljø som oppmuntrer til høy innsats, kreativ tenkning utenfor komfortsonen og bedre problemløsning.

 • Tørre å be om kritiske tilbakemeldinger - og å få andre til å gjøre det samme.

 • Forstå bedre eget tankesett, og hvordan det kan frigjøre blokkeringer og potensial.

 • Ha innsikt i ny hjerneforskning om hvordan vi kan styrke lærings-kraft og selvkontroll.

 • Vite mer om hvordan gruppens eller teamets lærings- og utviklingsprosess kan håndteres.

 • Starte med at både individer, grupper og team kan bruke et språk som forbedrer et Growth Mindset.

 • Utvikle ferdigheter vedr å gi, og å få tilbakemeldinger på en måte som oppmuntrer til læring og utvikling.

 • Utvikle bevissthet om hvordan individuelle og team-holdninger påvirker både utvikling og gjennomføringkraft hos andre.

 • Forstå mer om hvordan hjernen fungerer, noe som bidrar til å forsterke prestasjonsevnen og utnytte og øke potensialet.

Think Management AS

bottom of page