top of page
Image by You X Ventures

INTRO-WORKSHOP

Psykologisk trygghet

Oppnå en inkluderende og innovativ team kultur

Slik kan du måle og forbedre psykologisk trygghet i teamet

 Evidence-based evaluations will help you will measure progress over time

...Om Mindsets, muligheter og organisasjonskultur

Visste du at det går an å ...

 Feeling safe to take risks and make mistakes, speak up when others need to be challenged, and show up as your authentic self without feeling excluded

Studies show that psychological safety allows for moderate risk-taking, speaking your mind, creativity, and sticking your neck out without fear of having it cut off — just the types of behavior that lead to market breakthroughs.

Svaret får du i vår Psykologisk trygghet Intro-workshop; 

for alle som vil ....optimalisere læringsevne, ytelse og personlig utvikling!

For lederen

Waiting for the host to start the meeting?

 • Psykologisk trygghet - 4 trinn

 • Growth Team Survey

Formålet er å introdusere lederen til informasjon, innsikt og til praktiske verktøy bygget på Growth Mindset teorien, for å utvikle en læringsvillig og innovativ teamkultur som er positiv til nødvendige endringer. Det betyr bl.a. å:

 • Kunne gjenkjenne, og utvikle et tenkesett..

 • Bevisstgjøre egen kommunikasjons-stil, og vite hva som må til for å kommunisere mer positivt. 

 • Tilrettelegge for en lærings- og vekstkultur slik at lederen kan coache og utvikle teamet, med en "mulighetsholdning", og dermed hjelpe de ansatte i sin egen utvikling. 

 • Skape et miljø der enkeltpersoner fortsetter å gjøre en innsats for å bli bedre, har tillit til at de kan få og gi tilbakemeldinger på en måte som fremmer utvikling og vekst, og kan lære av feil på en positiv måte.​

For teamet

......Å arbeide gjennom et Growth Mindset høyner standarden på teamet og gjør det til et mer interessant arbeidssted. Team som bevisst velger et Growth mindset vil høyst sannsynlig håndtere utfordringer bedre, og være mer utholdende.

En teamkultur som kjennetegnes av et Growth Mindset vil først kunne utvikles med økt felles forståelse av hjernen og hvordan den egentlig fungerer. Hjerneforskningen forteller oss at læring, vekst og utvikling er  mulig langt ut over det vi tidligere har trodd, og at intelligens og evner ikke er "faste" kvaliteter.  

 

Dette hjelper teamet til å ta i bruk flere ressurser, øke kapasiteten og bruke, og stadig utvide sitt potensial. Growth Mindset prinsipper viser hvordan grupper og team kan få en kontinuerlig utvikling.

 

Samtidig utvikles bevissthet om hvordan individuelle og gruppe situasjoner påvirker utvikling og evne hos andre.

Formålet er å introdusere teamet til informasjon, innsikt og til praktiske verktøy bygget på Growth Mindset teorien, slik at det kan:

 • Stille kritiske spørsmål til mytene om evner og intelligens.

 • Forbedre tenke ferdigheter som kan brukes til å fremme læring og engasjement på alle områder og nivåer.

 • Utforske teori og praktisk anvendelse av å utvikle et Growth Mindset.

 • Utvikle verktøy som gjør at gruppen eller teamet kan tenke annerledes og være mer åpen og mottakelig for nye utviklingsområder.

 • Identifisere områder for personlig utvikling, og dermed et økt bidrag til organisasjonen.

 • Bevisstgjøre ubevisst atferd, og språket som bygger opp under den.

Brainstorm Team Meeting

Etter samlingen vil lederen og teamet bl.a. kunne:

 • High Psychological Safety and High EQ = High Performing Teams

 • Psychological Safety, a concept defined by academics and studied by Google has been proven to be the cornerstone of any team's productivity. High performing teams from any industry "make magic" together when they feel safe, are open and vulnerable with each other, admit mistakes and encourage failure to learn, feel connected and therefore succeed. Our team solution is designed to create a "people practice" where Psychological Safety is monitored and increased and the team leader's EQ is improved.

 • An enabeling condition

 • VIDEO 4 stages

Where fear at work is the dominating factor and people are scared to speak up through a worry that they will be dismissed, suppressed, ridiculed or even threatened, the chances of errors and mistakes increases while opportunities for growth are reduced.

 

The aim of creating a culture of psychological safety is to remove the feeling employees have that they should, ‘fit in’, ‘know their place’, ‘toe the line’ and go along with things in order to be accepted. By developing a culture that goes against this model and allows people to feel safe, empowered, fearless and able to speak up, we allow individuals to grow and excel and encourage performance improvements within the organisation.

 

During this training, we will be exploring these concepts and establishing how we can help develop a culture that exhibits psychological safety traits, giving you the skills to minimise errors and unleash the talent within your organisation.

 • Forstå bedre ditt eget tankesett, og hvordan du kan frigjøre blokkeringer og potensial.

 • Ha innsikt i ny hjerneforskning og hvordan du kan styrke hjernens læringskraft og din selvkontroll.

 • Vite mer om hvordan du kan håndtere gruppens eller teamets lærings- og utviklingsprosess.

 • Starte med at både individer, grupper og team kan bruke et språk som forbedrer et Growth Mindset.

 • Ha utviklet ferdigheter slik at du bedre kan gi og motta tilbakemeldinger i  gruppen / teamet på en måte som oppmuntrer til læring og utvikling.

For deg som:

 • The “PS @ The Top” Executive Workshop

 •  

 • This two-day exercise (only 1  day full time commitment!) is for Board and Executive level teams who need to reprogramme openness and human engagement back into the team so they truly outperform 

 • Day One ‘Strip it Back’ - interrogate 1:1 the culture of the management team  

 • Day Two ‘Rebuild and Transform’ - reignite and reconnect the team where it’s needed most for success through best practice research and a collection of exercises and games designed to minimize Impression Management, enhance empathy, reignite purpose, tighten the bonds and tap into the leaders’ strong human, collaborative resources

 •  

 • One Day “Transformation Through Knowledge”

 •  

 • This one day workshop is aimed at senior level management teams from HR, Ops or IT who already understand the concept of Psychological Safety but need help to articulate its value to the wider business, integrate it into the P&L, build a business case around People and Productivity and generally need help implementing it at scale to see transformative concepts. Everything from what to read (at a minimum Prof. Dr Amy Edmondson’s “Teaming” and the” Fearless Organization”) to what anecdotes to keep repeating to the stakeholders, what to consider and measure and what to watch out for productivity and innovation wise, how to communicate it to the business, how to integrate in KPIs and OKRs, how to demonstrate ROI,  what technology to implement to help, etc

 •  

 • “Courage, Passion and Productivity At Scale” Bespoke Transformation Programme 

 •  

 • The bespoke programme forensically analyses and targets the existing barriers to a psychologically safe environment in your teams. This programme challenges develops and nurtures your teams to build trust, strong relationships and show people how to leverage strengths and differences for high flying performance

FORMAT:

1/2, 1 eller 2 dagers tilpasset workshop. Fullt program eller dypdykk i utvalgte områder. Relevant teori, øvelser, erfaringsutveksling og diskusjon. 

Leveres også som foredrag, teamcoaching eller individuell coaching.

 Alle våre treninger gir deg mulighet til å:

 • Identifisere ditt eget tankesett og se hvordan det påvirker deg - profesjonelt og privat.

 • Bli trygg i å forståelsen av forskjellen mellom et "Fixed" og et "Growth" Mindset og virkningen de har på motstand og motivasjon.

 • Se at små endringer i tankesett, språk og tilbakemeldinger kan få store, positive konsekvenser.

  In fact, according to a Pew Research Center survey, 89% of adults say it is essential for today's business leaders to create a safe and respectful workplace.

Measure and Improve Psychological Safety on Your Team 

Want to improve Psychological Safety in your organization? Leaderfactor CEO Timothy R. Clark is offering a consulting package to help you get started: The 4 Stages of Psychological Safety Team Survey and Virtual Workshop will help you create a more inclusive and innovative company culture.

 • This is a 90-minute virtual training customized for your team

 • Your custom curriculum will be based on the 4 Stages Team Survey test results, taken by your team

 • Tim will review your team's results, help identify your top 3 opportunities for improvement, and create a 30-90-day action plan detailing concrete next steps

 • Evidence-based evaluations will help you will measure progress over time

bottom of page