top of page

Hvilken kultur styrer resultatene i ditt team?

Måling, erkjennelse og utvikling

Om vi spurte ...

Image by Jonnelle Yankovich

Om de lærer av hverandre..

Om de føler det trygt å dele ideer og synspunkter...

Om teamet er mangfoldig og inkluderende...

Om de stoler på hverandre...

Professional Portrait B & W

Om de stoler på deg..

Vet du svaret?

Uansett hvor mange strategier, planer, mål og visjoner vi har....om kulturen "vil" noe annet, er det den som vinner.

Culture eats.jpg

Det kjente sitatet til forfatter og professor Peter Drucker kommer aldri til å gå ut på dato!

Mer info? Ring Torunn, 911 64 244

Svaret får du med 2 unike, forskningsbaserte analyser:

Utviklet av NUDGEit, med base i solid forskning innen atferdspsykologi og atferdsøkonomi, er analysene utarbeidet for å kartlegge kulturen i virksomheten totalt, eller i enkelte grupper / team.

GROWTH

TEAM SURVEY ©

Psykologisk trygghet og

Growth Mindset

Forutsetninger for gode beslutninger i team

GROWTH

CULTURE SURVEY

Når endring og vekst er nødvendig -

hva er den typiske reaksjonen i organisasjonen?

Growth Culture Survey.jpg
GTS-stjerne.JPG

Analysene har totalt 25 spørsmål, og svarene fremkommer i form av en Growth Index som klart viser hvilke områder som er tilfredsstillende og hvilke som kan utvikles og forbedres.

Growth mindset skala.png
Growth mindset svarfordeling.png
Analyse av ditt team? Ring Torunn, 911 64 244

Ledere som ikke lytter, blir tilslutt omringet av medarbeidere som ikke har noe å si.

Andy Stanley, kommunikator, forfatter og pastor

Andy Stanley.jpg

Hvor sterk psykologisk trygghet og Growth Mindset-kultur legger du til rette for?

Alle "kulturer" er et bilde av hva mange nok mennesker har lagt vekt på, gjort og verdsatt over lang nok tid. Team utvikler også sin egen kultur, som speiler hvordan lederen arbeider, hva som blir fremlagt som viktig og hva som generelt får oppmerksomhet.
Lederens rolle er derfor kritisk viktig! Om  leders atferd tenderer mot et «Growth» eller et «Fixed» mindset er avgjørende for hvilken kultur som utvikles i teamet - og dermed teamets suksess!
En kultur som legger til rette for bruk av et Growth Mindset hos leder og teammedlemmer styrker læringsevnen og påvirker organisasjonens omstillings- og utviklingskapasitet - som igjen gir større konkurransekraft og bedre resultater.
Hva kjennetegner kulturen i ditt team?  Gjør en kartlegging nå!
Image by Dmitry Ratushny

Som leder kan du be om tilbakemelding på om folk føler at de kan være seg selv, si i fra om det det har på hjertet og om de tør å innrømme en feil eller ta en risiko. 

 
Svar på disse spørsmålene gir god indikasjon på et utgangspunkt. 
 
Men hvert team er unikt, så for å få det beste ut av teamet er det viktig å grave litt dypere, og stille flere spørsmål. Gode, riktige og oppklarende spørsmål.
Om du seriøst ønsker kontinuerlig tilbakemelding og ærlige synspunkter om hvordan medlemmene opplever å være i ditt team og hva de eksakt trenger for å føle trygghet til å satse og bruke alle sine ressurser -  er det riktig å bruke et systematisk, enkelt og praktisk kartleggings-verktøy.
Image by William Iven
Analyse av ditt team? Ring Torunn, 911 64 244
The winner.jpg
Team.jpg


Forskning viser at team og organisasjoner som kun fokuserer på mål-baserte resultater, vil skape en "Fixed" kultur. Dette kan undertrykke vekst og kvele innovasjon. 

En "Growth" kultur derimot vil vesentlig forbedre motivasjon, innsats og skape en positiv holdning til risiko og nye utfordringer.

Status på hvilke tankesett som dominerer i organisasjonen, er starten på å utvikle en Growth Mindset kultur hos ledelse, i team og hos medarbeidere.

Microsoft og Google er eksempler på organisasjoner som tar i bruk ny kunnskap basert på Carol Dweck sin forskning på hvordan vi mennesker lærer og opptrer  i en gitt bedriftskultur.

70 % av årsakene til at kulturen utvikler seg som den gjør, kan henføres til nærmeste leders atferd.

Professor Gøran Ekvall

Team som tenderer mot

et Fixed mindset......

Team som tenderer mot

et Growth mindset......

Mer info? Ring Torunn, 911 64 244

Tror at intelligens, talent og evner er fastsatte egenskaper som vi har fått ved fødselen, og at vi ikke kan gjøre mye for å endre vesentlig på dette. 

Da blir det å prøve ut nye ideer og handlinger - og  muligens feile - uaktuelt fordi dette kan senke en persons "verdi" (som leder, medarbeider, partner osv.)

 

En selv-begrensende tankemåte.

​Tror at vi sterkt kan påvirke vår intelligens og evner, og at talent og muligheter kan utvikles og forbedres gjennom lidenskap, riktig trening, utdannelse og standhaftighet.

 

En tankemåte som alltid er på leting etter forbedring, tar ansvar for egen vekst og utvikling og som gjør det lettere å komme videre etter et tilbakeslag.

Les mer om Growth mindset her.

En Growth Mindset kultur reflekterer troen på at både er forbedring mulig, og også selve hensikten med teamets eksistens. I et Growth Mindset-team arbeider medlemmene ut fra disse to overbevisningene samtidig.

Hva tror du om kulturen i ditt team?

Gøran_Ekvall.jpg
Forskere 1.png
Forskere 2.png

Think Management AS

bottom of page